consorcios

ما با هم قوی تر هستیم

 

 

 

cons cons cons

 

 

آنها چه هستند؟

گروه های استراتژیک و بخش های شرکت های شریک ما.

اهداف

حداکثر سازی همکاری و به حداقل رساندن هزینه های بین المللی شدن.

مزایای شرکای

فروش به مشتریان به اشتراک گذاشته شده.

اقدامات تجاری مشترک: نمایشگاه ها، سفرها، نمایشگاه ها ...

بهینه سازی تدارکات: تثبیت محموله ها، مذاکرات حمل و نقل ...

اقتصاد مقیاس.

مزایای مشتریان

ساده سازی خرید

کاهش حداقل سفارش.

نمونه کارها بزرگتر از محصولات.

صرفه جویی در تدارکات

ارتباطات بهبود یافته

 

 

 

 

زمانی که فرصت و یا شانسی وجود دارد موقعیت جغرافیایی هرگز مانع نمی شود.